Wzmacnianie istniejących fundamentów

Wciskanie pali

Schemat wciskania pali

 

Technologia wciskania pala

Pale zapuszcza sie w podłoże bezpośrednio pod budowlą. Wykonuje się te operacje w tymczasowym wykopie poniżej lub powyżej ławy fundamentów budowli . Odcinki pala w trakcie operacji łączy się na stanowisku roboczym i wciska w podłoże za pomocą głowicy z siłownikami hydraulicznymi . Proces kończy się w chwili osiągniecia zadanej głębokości lub przekroczenia obciążenia siłownika . Zazwyczaj stosowany jest siłownik hydrauliczny o nacisku do 140 kN. Pale wciska się siłą wynoszącą 150 % obciążenia nominalnego , co daje gwarancję przejścia pala pomiędzy kamieniami . Siłownik opiera się o fundament budowli lub zamocowany jest do konstrukcji oporowej w postaci zabetonowanych stalowych kształtowników o odpowiednim przekroju gwarantującym wytrzymałość.. Po wykonaniu całości pala jest on wstępnie sprężany, a jego głowicę zalewa się betonem scalajac konstrukcję.

 

Naprężanie wstępne pala przed betonowaniem

Widok wciskania pala wewnątrz pomieszczenia